Ordet symbol kommer af det græske ord, der betyder 'at kaste sammen''. I det gamle Grækenland kunne man, i forbindelse med en aftale, rive en ting over i to dele, og give de to parter en del hver. Hvis delene så senere passede sammen, kunne dette være bevis på, at man var en del af denne aftale.

Mennesket er et billeddannende væsen. Det adskiller sig fra andre dyr ved at kunne danne symboler, og gennem fantasi og tanke, at kunne danne struktur og mening. Og i dag bruges ordet symbol primært om et billedligt tegn, der står for noget andet.

(Kilde: Symbolleksikon)

Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk