Rosenkrans med indskud

Når man beder rosenkransen på denne måde, tilføjer man i hvert Hil dig, Maria en lille sætning efter ordene: "dit livs frugt Jesus":

Korsets tegn

Trosbekendelsen

Fadervor

Tre gange Hil dig, Maria med følgende indskud efter "dit livs frugt Jesus": 1) som forøge vor tro.

2) som styrke vort håb

3) som opflamme vor kærlighed ("Forøge", "styrke" og "opflamme" betyder: "Gid Han måtte forøge" og så videre.)

Ære være Faderen

Derefter Fadervor, ti gange Hil dig, Maria (+ indskud) og Ære være Faderen.

Glædens mysterier:

1) som du undfangede ved Helligånden

2) som du bar ved dit besøg hos Elisabet

3) som du fødte i stalden i Betlehem

4) som du ofrede i templet

5) som du genfandt i templet

Smertens mysterier:

1) som svedte blod for os

2) som blev hudstrøget for os

3) som blev kronet med torne for os

4) som bar det tunge kors for os

5) som blev korsfæstet for os

Herlighedens mysterier:

1) som opstod fra de døde

2) som opfor til Himlen

3) som nedsendte Helligånden

4) som optog dig i Himlen

5) som kronede dig i Himlen

Beder man rosenkrans som fællesbøn, siger forbederen første del af Hil dig, Maria til og med indskuddet efter "dit livs frugt Jesus". Derefter bedes resten i fællesskab. Af Fadervor siger forbederen til og med "som i Himlen så og på jorden", og af Ære være Faderen til og med "og Helligånden". Trosbekendelsen bedes sammen.


Lysets mysterier:

Jesus,

- som blev døbt i Jordan.

- som forvandlede vand til vin i Kana.

- som forkyndte Guds rige.

- som blev forklaret på bjerget.

- som indstiftede Eukaristien.


Hvis du vil vide mere kan du læse:

Charlotte Olden-Jørgensen og Ingeborg Lowsen

Rosenkransen 62 sider. ISBN 978-87-85213-69-3. kr. 40,00.

Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk