De fleste rosenkranse eller bedekæder,

som vi kan købe idag, består af 1 kors eller amulet der går over i et vedhæng, der består af 3 små og 1 større perle.

Rosenkransen deler sig med en perle eller et samlingsled - ofte i metal - der ofte har Jesu Hjerte, en madonna eller en helgen afbildet. Ofte er samlingsledet små kunstværke. 

Derefter kommer kransen, der består af 5 led med 10 små perler, der er adskilt af 5 større perler eller 4 perler + 1 samlingsled.

For et større billede, tryk på billedet

Når en rosenkrans har flere led...

De rosenkranse, der laves med 15 led er mere af praktisk betydning, der er ikke noget bestemt liturgisk knyttet til dem. Det er for at samle de tre rosenkranses mysterier i én kæde.

Den første er glædens mysterier, den anden smertens mysterier, den tredje herlighedens mysterier.

Når munkene bærer en rosenkrans som en del af deres ordensdragt er der kun 5 led, som den vi almindeligvis kender til.

Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk