Når vi snakker madonnaer og helgener, så er vi i den katolske verden.

For at en person kunne blive kanoniseret - altså kåret til helgen - krævede det at personen havde levet et eksemplarisk kristent liv, og havde efterlevet de fire kardinaldyder. Hvilket ville sige:

- klogskab

- tålmodighed

- tapperhed

- retfærdighed

 

Desuden skulle de også have de 3 kristne hoveddyder:

tro, håb og kærlighed.

Deres liv skulle fremstå som et lysende eksempel for andre i deres liv på jorden.

Forskellen på en helgen og en madonna er, at en helgen har levet på jorden. En madonna er et syn.

Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk