KRISTOFFER

martyr. Intet fødsels- eller dødsår. Festdag 25. juli. Kernen i beretningen om Skt. Kristoffer, sådan som den fortælles i Vesten (den græske beretning er anderledes) er, at han var en kæmpestor mand, der ønskede at tjene den største af alle herskere. Efter at en konge og Satan begge havde skuffet ham, søgte han Kristus, mens han levede for sig selv ved et vadested, hvor mange rejsende kom forbi. En nat bar han et barn over floden, og lidt efter lidt blev barnet så tungt, at Kristoffer knap nok kunne komme over på den anden bred. "Barn, du er så tung, som jeg skulle bære byrden for hele verden," Barnet svarede: "Som du siger, er det fordi, jeg er Jesus Frelseren. Og som du ved, bærer jeg byrden af verdens frelser. "Efter at være nået til den anden bred, sagde barnet til ham:" Du har båret de kristne, og fra nu af, skal du hedde St. Christophorus. "

Nogen tid efter blev Kristoffer slået ihjel for sin tros skyld.

Denne historie, der har glædet så mange børn og voksne, og som først fik sin endelige udformning lidt efter lidt, har uden tvivl sin oprindelse i heltens navn: Christophorus, der på græsk betyder "Kristus-bærer", og egentlig blot skulle forstås åndeligt. I Kalkedon blev der så tidligt som i 450 opført en kirke, indviet til Skt. Kristoffer, men det eneste man ved om ham er, at han nok led martyrdøden i Lilleasien, måske i det 3. århundrede. Den middelalderlige folkefromhed mente, at den der betragtede et billede af Skt. Kristoffer ikke kunne komme galt af sted den dag, og det førte til, at man malede store billeder af ham på kirkemurene. Skt. Kristoffer er værnehelgen for de vejfarende og bilister, og han er en af de Fjorten nødhjælpere.

Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk