Martha of Bethany

 

Skt. Martha er skytshelgen for: kokke, husmødre, søstre

Symbol/attribut: Gryde, ske, kost, nøgleknippe, drage


I Lukasevangeliet (10, 38-42) bliver Martha nævnt sammen med sin søster, Maria. De bor sammen i et hus i et ikke navngivet område; Der besøger Jesus flere gange Martha, Maria og Lazarus. I Lukasevangeliet er der en scene, hvor Maria sætter sig ved Jesus fødder, imens Martha har travlt med de huslige opgaver. Martha beder fornærmet Jesus om at få Maria til at hjælpe hende. Jesus svarer: Martha, Martha, du bekymrer dig for meget. Men kun et er nødvendigt. Maria har valgt det bedre, hun har valgt at lytte til Guds ord.

Martha og Maria symboliserer her det tosidede: Maria står for det kontemplative* liv, Martha for det aktive liv.

Martha optræder også et andet sted i evangeliet. I historien om sin bror, Lazarus. Det er hende, og ikke Maria, der løber ud af huset og bebrejder Jesus, at han kommer for sent til at redde Lazarus. Selv om hendes bror allerede er død, tror hun stadig på Jesus og hans evner. Jesus befaler, at stenen til Lazarus' grav skal rulles væk. Martha, der er den praktiske, fortæller Jesus, at graven vil lugte forfærdeligt, nu 4 dage efter begravelsen.

Ifølge en legende tog Maria - også kendt som Maria Magdalene - og Martha med Lazarus på en missionsrejse til Provence i Frankrig. Det siges, at Martha har tæmmet en drage, ved at kaste vievand på den, og slynge sit bælte om dens hals. Hun førte derefter dragen til Arles, hvor den blev dræbt.

Marthas relikvier er skrinlagt ved Tarrascon i Frankrig.

* Kontemplation betegner indenfor mystik og meditation en religiøs praksis, hvor den udøvende gennem en koncentreret fordybelse mister bevidstheden om sig selv og retter al opmærksomhed mod målet for fordybelsen.

Indenfor kristendom er målet for meditation Gud, og kontemplation betragtes som en ordløs bøn. Betegnelsen stammer fra latin og bliver i katolicismen brugt i betydningen betragtning, og hentyder til at udøveren bliver i stand til at betragte målet for sin meditation. Formålet med denne tilstand er at lede udøveren over i den mystiske forening, hvor skellet mellem betragteren og målet ophæves.

Kristne udøvere af kontemplation omfatter bl.a. Teresa af Avila

Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk