Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Efter Korsets tegn begynder man rosenkransen med at bede:

  • Trosbekendelsen
  • Fadervor
  • Tre gange Hil dig, Maria (for henholdsvis: tro, håb og kærlighed)
  • Ære være Faderen

Rosenkransen

Sådan bedes rosenkransen:

På korset bedes Trosbekendelsen

På den store perle bedes Fadervor

På hver af de 3 små perler bedes Hil dig Maria

1 x ”Ære være Faderen” på samlingsledet

Selve rosenkransen består af 5 led, der hver består af  1 stor perle og 10 små perler.

På De store perler bedes  Fadervor

10 gange (fingrene glider hen over perlerne, mens man 10 gange siger ”Hil dig Maria” – for hver perle – efter den sidste perle sluttes med 1x ”Ære være Faderen …” + 1 x ”Fadervor”

Dette gentages 5 gange – dvs. ved hvert led.

Afsluttes med 1 x ”Ære være Faderen” + 1 x ”Fadervor”

Når der bedes rosenkransen, hjælper de mange gentagelser ikke bare til at lade sindet falde til ro og lytte til Gud. De er også en hjælp til at få en stadig dybere forståelse af frelsens uudtømmelige mysterier og deres betydning for vores eget liv.


Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk