Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.
 

Kristendommens vigtigste bøn


Fadervor er den ældste og mest brugte bøn i kristendommen. Fadervor kendes fra Bibelen, hvor der står skrevet, at disciplene spørger Jesus, om han kan lære dem at bede. Jesus lærer så sine disciple at bede fadervor.
 

Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk