Synet af - eller forestillingen om en slange - vækker angst eller fascination hos mange mennesker, men som symbol er slangen ikke entydigt negativt opfattet. Den kan være knyttet sammen med jord og vand og dermed frugtbarhed eller død. Den kan være opfattet som en fallos, eller den kan knyttes til lægekunst; i græsk mytologi er lægekunstens guds, Asklepios', attribut en stav, hvorom en slange snor sig. 

I den bibelske syndefaldsmyte (1.Mos., kap. 3) optræder slangen som en listig frister, der får Eva og siden Adam til at gøre oprør mod Jahve. Forskere mener, at opfattelsen her af slangen som selve Satan er skabt i polemik mod den kanaanæiske religion, hvor slangen var et centralt frugtbarhedssymbol

Frøken Anker . Bisballevej 12 .  Grundvad . DK-8800 Viborg . www.froeken-anker.dk . info@froekenanker.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk